Ditt bidrag gir håp!

Ønsker du å være med å gi Indias gatebarn framtid og håp?

Du kan gi din støtte til Home of Hope, enten i form av et engangsbeløp, eller et fast månedlig beløp. Du bestemmer selv hva ditt beløp skal være, ingenting er for lite og selvsagt heller ikke for mye.

Vi kan ikke hjelpe alle, men med ditt bidrag kan vi gi noen et verdig liv og en sikker framtid.

Tusen takk for din hjelp!!

Kontonummer: 2801 17 68484

Vipps: 92146