Om oss

Menigheten Zion Fevik støtter et arbeid i Sør-India gjennom den indiske stiftelsen «Zion Home of Hope».

Våre medarbeidere i India er søskenparet Chandra Kanniyappan og Victor Shanmugasundaram. Chandra er leder på barnehjemmet «Home of Hope» i deres hjembygd Keeranur. I den anledning har Chandra bodd 18 måneder i Norge, for å lære seg språk og legge planer for barnehjemsdriften. Victor bistår med administrativ hjelp og praktisk tilrettelegging.

Sammen med Chandra og Victor har vi også fått hjelpe hjemløse med å få et sted å bo og deler jevnlig ut mat og klær til gatebarn.